سررسید چرم ابروباد کد10

وِیژگی ها:

نوع کاغذ: سفید

تعداد رنگ: 3 رنگ

مدل: اروپایی(22*13سانتی متر)/ وزیری (24*17 سانتی متر)

نوع سررسید: روز شمار/پنج شنبه جمعه با هم

نوع صحافی: دوختی